Leerboek HRM

Leerboek HRM

Redactie:
Frits Kluijtmans

  • Nederlands
  • 485 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juli 2010

  • Samenvatting

    Het Leerboek Personeelsmanagement staat al meer dan 20 jaar als een huis. Vanaf de eerste druk tot nu toe is het boek steeds aangepast aan de veranderende opvattingen en omstandigheden. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.In deze 1e druk (gebaseerd op Leerboek Personeelsmanagement 5e druk) zijn enkele bijgebouwen in de hoofdtekst opgenomen. Sommige aanhangsels zijn geschrapt of keren geintegreerd in de hoofdstukken terug. Op die manier is ook de omvang van het boek wat gereduceerd. Belangrijker dan deze afslanking is dat de onderlinge samenhang tussen de hoofdstukken is verbeterd.Ieder kernthema wordt kort ingeleid, waarin niet alleen het belang van het thema wordt geschetst maar ook de onderlinge relaties tussen de hoofdstukken binnen dat thema worden aangegeven.