Lab

Lab

Auteur:
Miquel Bulnes

  • Nederlands
  • 286 pagina’s

  • Prometheus

  • juli 2006

  • Samenvatting

    Deze tweede roman van Miquel Bulnes gaat over assistent-in-opleiding Jidde Hartman, die zich met fundamenteel kankeronderzoek wil bezighouden. Na drie jaar hard werken is er weinig terechtgekomen van zijn ambities. Samen met collega Damian beginnen de experimenten ineens eindelijk ergens toe te leiden. Een machtsstrijd op de faculteit gaat aan Jidde voorbij, totdat het faculteitsbestuur een artikel van hem aangrijpt om zijn professor onder druk te zetten. Jidde wringt zich in allerlei bochten om hier niet het slachtoffer van te worden.’Toon me een humoristisch, vlot lezend boek en ik toon u Lab. Wetenschap is toch beduidend minder droog dan je aanvankelijk misschien denkt.’ 8weekly’De oneliners en dialogen van Bulnes mogen er weer zijn. (…) Het is typerend voor de laconieke toon waar Bulnes een zeker patent op heeft. Die uit zich ook in trefzekere typeringen van bijpersonages. (…) Als komische wetenschapsroman is Lab zeker geslaagd.’arie storm, het parool