Kosten en resultaat

Kosten en resultaat

Auteur:
R.S. Kaplan

  • Nederlands
  • 300 pagina’s

  • Academic Service

  • december 1999

  • Samenvatting

    In Kosten en resultaat geven Robert Kaplan en Robin Cooper praktischerichtlijnen over de manier waarop organisaties de winstgevendheid en prestaties met kostencalculatie- en prestatiemetingsystemen kunnen verbeteren. De moderne kostenbeheermethoden worden hier geintegreerd en gedetailleerd beschreven. De aandacht gaat onder andere uit naar nieuwe innovaties als activity-based costing (ABC), activity based management (ABM), kaizen costing, target costing en niet-financiele prestatiemaatstaven. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde. Hoe verhouden al die nieuwe benaderingen zich tot elkaar? Zijn het vergelijkbare methoden of vullen ze elkaar aan? Zijn ze compatibel met bestaande financiele systemen of moeten organisaties een volledig nieuw, geintegreerd systeem installeren?Dit boek geeft op al deze vragen een eenduidig antwoord.Robert S. Kaplan is hoogleraar aan de Harvard Business School en auteur van verschillende artikelen in de Harvard Business Review en van gerenommeerde boeken op het gebied van accountancy, waaronder de bestseller The Balanced Scorecard. Robin Cooper is hoogleraar management aan het Peter F. DruckerManagement Center van Claremont Graduate School.