Kleine kwalen in de huisartspraktijk

Kleine kwalen in de huisartspraktijk

Auteur:
J. Eekhof

  • Nederlands
  • 832 pagina’s

  • Reed Business

  • november 2007

  • Samenvatting

    Kleine kwalen in de huisartspraktijk beschrijft klachten en aandoeningen die:- de huisarts met enige regelmaat ziet, – geen ernstige bedreiging voor de lichamelijke gezondheid van de patient vormen, – vaak een goede prognose hebben, – in de huidige medische opleidingen en wetenschappelijke literatuur weinig aandacht krijgen. Het boek begint met algemene kwalen en beschrijft vervolgens de kwalen in de volgorde van hoofd tot benen.In deze volledig herziene vijfde druk zijn ongeveer tachtig nieuwe onderwerpen opgenomen. In totaal worden 191 kwalen besproken. Daarbij is zo veel mogelijk recente, evidence based vakliteratuur verwerkt.Voor het eerst zijn in dit boek ook foto’s en tekeningen opgenomen. Vaak maakt een afbeelding immers veel sneller duidelijk waar het bij een kleine kwaal om gaat dan alleen tekst.Kleine kwalen in de huisartspraktijk is bedoeld voor huisartsen, huisartsen in opleiding en medisch studenten. Maar het boek is ook waardevol voor andere artsen, praktijkondersteuners, physician assistants of klinische verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk met kleine kwalen worden geconfronteerd.De auteurs zijn stafleden van afdelingen Huisartsgeneeskunde van de verschillende universiteiten, en huisartsen met een speciale expertise op bepaalde gebieden. Daarnaast zijn veel hoofdstukken geschreven door studenten, basisartsen of huisartsen in opleiding onder begeleiding van ervaren stafleden.De inhoud van dit boek sluit aan bij de richtlijnen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).Naast Kleine kwalen in de huisartspraktijk is ook het boek Kleine kwalen bij kinderen verkrijgbaar, over aandoeningen die specifiek bij kinderen voorkomen. Voor meer informatie: www.elseviergezondheidszorg.nl.