Kleine baby’s, prille ouders

Auteur:
N. Vliegen

  • Nederlands
  • 176 pagina’s

  • Uitgeverij Acco

  • mei 2006

  • Samenvatting

    De komst van een kind schudt het leven van ouders door elkaar. Baby’s en hun ouders brengen een en ander bij elkaar teweeg. We durven te stellen dat een ouder ‘geboren’ wordt bij de geboorte van een kind. Dit betekent bijgevolg dat ook ouders recht hebben op ruimte om te groeien en te ontwikkelen, recht op een ondersteunende omgeving die deze groei en ontwikkeling mogelijk maakt.We willen met dit boek inzichten aanreiken over ontwikkelingsprocessen van jonge baby’s, en die van hun prille ouders, alsook over de relationele en communicatieve processen die zich afspelen tussen ouder en kind. Dergelijke inzichten zijn immers belangrijke hulpmiddelen om groei en ontwikkeling van ouderschap te bevorderen.Dit boek is geschreven voor professionelen die ouders omringen en ondersteunen bij hun ouderschap. Het richt zich naar al wie actief is in het curatieve domein en als hulpverlener geconfronteerd wordt met problemen van pril ouderschap en vroege ontwikkeling, zoals psychologen, pedagogen, kinderpsychiaters, … Het is eveneens bedoeld voor wie een preventieve en ondersteunende of begeleidende taak heeft, zoals verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en medewerkers van kribbes.