Kinderneurologie

Auteur:
R. le Coultre

  • Nederlands
  • 170 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • december 2005

  • Samenvatting

    In de kindergeneeskunde neemt de kinderneurologie een afzonderlijke plaats in: een status aparte die inmiddels door zowel neurologen als kinderartsen is erkend. Zo kent dit subspecialisme zijn eigen symptomatologie, onderzoekstechnieken en specifieke aandoeningen. Om recht te doen aan de vele specifiek kinderneurologische aspecten, bieden de auteurs van Kinderneurologie een overzicht van het gehele werkgebied.Het boek behandelt eerst de specifiek kinderneurologische aspecten van anamnese, onderzoek en differentiele diagnose. Op de voorgrond tredende symptomen, zoals ataxie, hemiplegie en oligofrenie, worden in afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt.De kinderneurologie heeft sinds de vorige editie van dit boek een grote ontwikkeling doorgemaakt, vooral op het terrein van de moleculaire genetica en de neuroradiologie. Alle hoofdstukken zijn waar nodig aan nieuwe inzichten aangepast en van nieuw beeldmateriaal voorzien.Kinderneurologie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het neurologisch gestoorde kind: van het kind met een spierziekte tot het kind met een verstandelijke handicap. Het boek heeft inmiddels zijn nut bewezen voor studenten geneeskunde, artsen in de jeugdgezondheidszorg en professionals in uiteenlopende paramedische en sociale beroepgroepen.