Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Auteur:
L. van den Dungen

  • Nederlands
  • Coutinho

  • augustus 1991

  • Samenvatting

    In onze hoogontwikkelde maatschappij is een goede taalvaardigheid een voorwaarde om te kunnen functioneren. Aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen worden daardoor eisen gesteld waaraan ze niet kunnen voldoen. Onderkenning van taalontwikkelingsstoornissen vindt steeds vaker plaats op. Jonge leeftijd. Niet- of nauwelijks sprekende peuters e leuters worden steeds vroeger aangemeld voor behandeling. In het Basis- en Speciaal onderwijs vallen kinderen met een onvoldoende taalvaardigheid ook steeds meer op. Hun onvermogen de taal goed te begrijpen en te gebruiken, beinvloedt hun leerprestaties in negatieve zin.Dit boek geeft handvatten aan iedereen die in de praktijk met bovengenoemde kinderen te maken heeft. De auteurs beschrijven vanuit hun psychelinguistische achter rond de verschijnselen, het onderzoek en de behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Ook de taal van kinderen met ere stoornissen wordt beschreven. De theorie wordt geillustreerd met talrijke voorbeelden.