Katholicisme, Liberalisme, Socialisme

Auteur:
J. Donoso Cortes

  • Nederlands
  • 255 pagina’s

  • Uitgeverij Aspekt B.V.

  • mei 2002

  • Samenvatting

    MAATSTAFVerlichting, liberalisme, socialisme, modernisme, de alles-verlossende linkerzijde en de nieuwe mens, de postmoderne versplintering: ziedaar de rode draad die het denken in academia, de publieke opinie bepaalt. Maar er is een andere draad die de continuiteit, de traditie hooghoudt. Daarvan is Juan Donoso Cortes een van de meest illustere vertegenwoordigers.