Juridische methoden EBOOK

Juridische methoden

Auteur:
H. Kloosterhuis

  • Nederlands
  • 223 pagina’s

  • Boom Uitgevers Den Haag

  • augustus 2013

  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Wie jurist wil worden, moet niet alleen kennis van het recht verwerven, maar ook juridische vaardigheden. Een centrale vaardigheid is het kunnen oplossen van een juridisch probleem een casus. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als systematische handleiding voor het oefenen met de methoden van casusoplossen. Die methoden zijn gericht op het vinden en analyseren van rechtsregels en op het toepassen van die regels in het licht van de feiten van de casus. In de tweede plaats biedt deze uitgave praktische instructies voor het beargumenteren van eencasusoplossing. Stap voor stap wordt gedemonstreerd hoe men van een overzicht van pro- en contra-argumenten kan komen tot een overtuigend,helder en correct geformuleerd juridisch betoog. Deze tweede druk is aangevuld met opdrachten waarmee de cursist kan oefenen in het analyseren van juridische argumentatie en jurisprudentie en in het oplossen van casusposities. Uitwerkingen van deze opdrachten zijn te vinden op de website die bij dit boek hoort. Op die website zijn nog vele andere opdrachten met uitwerkingen te vinden.