Juridisch informatiemanagement

Juridisch informatiemanagement

Auteur:
C.L. Hoogewerf

  • Nederlands
  • 177 pagina’s

  • Boom Juridische uitgevers

  • juli 2011

  • Samenvatting

    Dit boek begint met een hoofdstuk over het digitaal zoeken van juridische literatuur in PiCarta (een landelijke catalogus), Data Juridica (een bibliografie voor juridische tijdschrift-artikelen) en LexisNexis (een krantenbank). In de hoofdstukken 2, 3 en 4 leert de student respectievelijk hoe bronvermeldingen, een literatuurlijst en voetnoten moeten worden gemaakt, wat de belangrijke publicaties binnen het juridisch domein zijn en hoe juridische informatie geannoteerd en onder de aandacht gebracht moet worden. De hoofdstukken 5 en 6 richten zich op het ordenen van juridische informatie en de inhoudelijke en formele ontsluiting daarvan middels het toekennen van trefwoorden en andere metadata en het hanteren van thesauri, classificaties en taxonomieen.Alle kennis en vaardigheden die zijn verworven in de eerste zes hoofdstukken, worden toegepast in de hoofdstukken 7 en 8 waarin de student leert een digitaal dossier, startpagina, webdossier en webportaal te maken.De antwoorden en uitwerkingen van de opdrachten staan achter in het boek.