John, Paul, Keith & Mick

John, Paul, Keith & Mick

Auteur:
Flip Vuijsje

  • Nederlands
  • 144 pagina’s

  • Nieuw Amsterdam

  • september 2012

  • Samenvatting

    Je had de Beatles en je had de Stones – eenzaam aan deabsolute top. John, Paul, Keith & Mick vertelt voor het eersthet gezamenlijke verhaal van twee bands die de wereldveranderden, op zoek naar een antwoord op vragen als:Wat maakte The Beatles en The Rolling Stones zo bijzondervergeleken met ‘de rest’? Op welke punten verschildenze van elkaar? Waarom gingen de Beatles in 1970uit elkaar maar bestaan de Stones nog steeds? Waren zeharde concurrenten, of juist goed bevriende collegasterren?En wat is in jubileumjaar 2012, precies een halveeeuw na de eerste single van The Beatles en het debuutoptredenvan The Rolling Stones, de blijvende impact vanbeide bands?