Jezus In De Millinx

Jezus In De Millinx

Auteur:
Daniel de Wolf

  • Nederlands
  • 224 pagina’s

  • Kok

  • oktober 2006

  • Samenvatting

    Een boek over Youth for Christ (YfC) jongerenwerk in Rotterdamse achterstands-wijken. Bijzondere verhalen over bevlogen mensen die hun geloof willen omzetten in daden. Met successen en tegenslagen.Jezus in de Millinx biedt een kijkje in een onbekendewereld aan de rand van onze maatschappij. Daar waar de overheid de grip is kwijtgeraakt en ook de kerk geen aansluiting meer heeft. Een verslag over het ontstaan van het bekende YfC-project The Mall in de beruchte Millinxbuurt.Jezus in de Millinx stelt allerlei vragen vanuit de harde realiteit van het zendingsveld in Nederland. Jezus gaf de opdracht om de wereld in te gaan met Zijn boodschap van een ander koninkrijk. Dat is de taak van de kerk, dus waarom is het werk van The Mall dan eigenlijk nodig in Nederland? Hoe komt het dat de kerk haar relevantie in onze samenleving verloren lijkt te hebben? Wat is de relatie tussen diaconaat en evangelisatie? Hoe kun je relevant gemeente zijn in Nederland anno 2006.Dit boek geeft een kritische maar liefdevolle blik op de kerk en is een pleidooi voor actie aan de hand van hoopvolle voorbeelden.Daniel de Wolf (33) is YfC-jongerenwerker in Rotterdam. Vijf jaar geleden was hij betrokken bij de oprichting van jongerencentrum The Mall in de Millinxbuurt. Inmiddels draait het bekend The Mall jongerenwerk in 8 grote steden.www.yfc.nl