Jezus als Heer in een plat land

Auteur:
Stefan Paas

  • Nederlands
  • 209 pagina’s

  • Boekencentrum

  • november 2001

  • Samenvatting

    Nederland, met zijn rijke christelijke geschiedenis, is grotendeels eengeworden. Dat vraagt om een nieuwe kijk opevangelisatie. In dit boek doordenkt Stefan Paas (1969) evangelisatie in Nederland consequent vanuit perspectief van de zending, met behulp van de lessen die voorheen op het ‘zendingsveid’ zijn geleerd.Werd vroeger evangelisatie gedefinieerd als het terugbrengen vanafgedwaalde kerkleden binnen Nederland en zending als het winnenvan niet-christenen in landen overzee, nu is dat beeld radicaalgewijzigd * Zending, althans vanuit de kerken, richt zich vooral op hetondersteunen van en samenwerken met christelijke kerken in landenuit de Tweede en Derde Wereld. Evangelisatie daarentegen is meer enmeer het brengen van de4boodschap aan mensen die nauwelijksenige binding hebben met kerk en geloof.In Jezus als Heer in een plat land wordt Nederland – of ‘Azunguland’bekeken als een zendingsland, een land waarvan de ‘zendeling’ decultuur zal dienen te leren kennen en de taal leren spreken. Een landook, waarin het evangelie opnieuw ingang zal moeten krijgen. Past hetevangelie bij Nederlandse cultuur? Alleen al het stellen van devraag inspireert tot een nieuwe gevoeligheid en een nieuw elan.