J. H. Weissenbruch 1824-1903

J. H. Weissenbruch 1824-1903

Auteur:
Onbekend

  • Nederlands
  • 256 pagina’s

  • Waanders

  • juni 2000

  • Samenvatting

    J.H. Weissenbruch is een van de belangrijkste schilders van de Haagse school. In dit uitvoerig geillustreerde boek is gekozen voor een artistieke, in plaats van een kunsthistorische benadering. De schilder Jan Andriesse heeft de werken van Weissenbruch geselecteerd. Met deze selectie streeft hij niet zozeer naar volledigheid, maar probeert hij de bijzondere schilderkunstige kwaliteiten van Weissenbruch, met name ten opzichte van de behandeling van het licht, duidelijk te maken. Hij beheerst die techniek meesterlijk. Het tekstgedeelte is een samenwerking tussen schrijvers, essayisten, filosofen, beeldende kunstenaars en deskundigen op het gebied van verschillende kunsten. Bijdragen worden geleverd door Marian van Heteren, Hans Janssen, Nicolaas Matsier, Marcel Vos, Jan Andriesse, Jan Roeland en vele anderen. Door deze hedendaagse opzet gaat het boek verder dan een monografie over een kunstenaar.