Investerings- en project analyse

Investerings- en project analyse

Auteur:
J. Renaud

  • Nederlands
  • 350 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • september 2011

  • Samenvatting

    Deze leermethode omvat het brede terrein van de drie centrale aspecten van het waarderen, het financieren en de financiele risicoafdekking van grote investeringsprojecten en strategische bedrijfsbeslissingen. Investerings- en projectanalyse: waardering, financiering en risicobeheer is geschreven voor hbo-studenten met een nadruk – maar niet uitsluitend – op de bedrijfseconomische richting.Grote investeringsprojecten worden complexer en internationaler met voortdurend wisselende risicoprofielen en bovendien met betrokkenheid van vele partijen. De actiefzijde (investering) en passiefzijde (financiering) van investeringen zijn niet meer los van elkaar te zien. Alleen met een integrale en interdisciplinaire aanpak kunnen investerings- en bedrijfsbeslissingen en risico-analyse geoptimaliseerd worden. Om financiele vakbekwaamheid te verwerven dienen “de logica van het begrijpen” en “de kunst van het doen” harmonisch met elkaar geintegreerd te worden.Investerings- en projectanalyse: waardering, financiering en risicobeheer streeft dit doel na. In dit boek treft je relatief weinig vragen aan, maar op de bijbehorende website is een ruime en brede collectie met opgaven opgenomen. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd en van nieuwe opgaven voorzien.