Interne Communicatie Voor De Professional

Interne Communicatie Voor De Professional

Auteur:
E. Reijnders

  • Nederlands
  • 273 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • juni 2006

  • Samenvatting

    In organisaties wordt heel wat gecommuniceerd. Niet iedereen is daarin even succesvol. Communicatiespecialisten zouden met name managers kunnen helpen effectiever te communiceren, met een ‘communicatievere organisatie’ als resultaat. Vaak concentreren communicatiespecialisten zich echter op informatieoverdracht – terwijl ze diep in hun hart weten dat dat niet de kern van interne communicatie is.In ‘Interne communicatie voor de professional’ laat Erik Reijnders zien dat het ook anders kan. Daartoe introduceert hij een andere kijk op communicatie. Met behulp van de interactie-visie kunnen (senior) communicatieprofessionals groeien van het werken met middelen naar het werken met mensen, van ‘his master’s voice’ naar ‘his master’s coach.’ Gezamenlijke betekenisgeving in dialoog en interactie staat hierbij centraal.Het boek is opgebouwd uit drie delen. Deel I laat zien dat veranderingen in de samenleving en in organisaties consequenties hebben voor de interne communicatie. Ook komen twee visies op veranderen aan bod met elk hun communicatieve kenmerken. In Deel II staat de professie centraal. Het beschrijft onder meer twee basisvisies op interne communicatie: de actie-visie en de interactie-visie. Daarnaast is er veel aandacht voor de toegevoegde waarde en de professionalisering van de interne communicatiespecialist. Deel III is een zeer praktische vertaling van de interactie-visie. Drie hoofdstukken geven antwoord op vragen als: hoe help je managers zodat zij zelf effectiever communiceren, hoe stimuleer je de dialoog in groepen en hoe kun je veranderingen interactiever maken?De vele voorbeelden, werkvormen, gespreksprotocollen en checklists maken van ‘Interne communicatie voor de professional’ een uitermate praktisch handboek. Het is vooral bestemd voor (interne) communicatiespecialisten, cursisten in communicatieberoepsopleidingen op C- en D-niveau en afstuderenden in HBO-/WO-Communicatie.Erik Reijnders is zelfstandig communicatie- en organisatieadviseur. Hij houdt zich bezig met het professionaliseren van communicatiespecialisten en het interactiever maken van veranderingen in organisaties. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over interne communicatie en veranderingen.