Interculturele samenwerking en communicatie

Interculturele samenwerking en communicatie

Auteur:
K. Schermer

  • Nederlands
  • 318 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • april 2008

  • Samenvatting

    Het boek Interculturele samenwerking en communicatie is een welkome handreiking in de wereld van toenemende globalisering en migratie. Schermer schetst een realistische beeld van de problemen die door migratie ontstaan. Het boek biedt studenten en docenten in het hoger onderwijs instrumenten om beter om te gaan met de cultuurverschillen in hun omgeving. Het laat zien hoe cultuur doorwerkt in het doen en denken van mensen en draagt ertoe bij om elkaar beter te begrijpen.Interculturele samenwerking en communicatie geeft achtergrondkennis en praktijkvoorbeelden, stimuleert tot nadenken en groepsdiscussie, en biedt mogelijkheden om te oefenen.