Interactie in beroepssituaties / 204

Interactie in beroepssituaties / 204

  • Nederlands
  • 398 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • juli 2004

  • Samenvatting

    De uitgave Interactie in beroepsituaties maakt deel de serie Traject V&V, een compleet pakket leermiddelen voor het samenhangend opleidingsstelsel voor de verpleegkundige en verzorgende beroepen. De uitgave is bestemd voor de opleiding tot verzorgende op kwalificatieniveau 3 en voor de opleiding verpleegkundige op kwalificatieniveau 4 in beroepsituaties geschikt voor zowel opleidende als beroepsbegeleidende leerweg.Interactie in beroepsituaties bevat de leerstof die om de eindtermen van deelkwalificatie 204 en. De eindtermen zijn op inhoudelijk verantwoorde wijze, over de hoofdstukken verdeeld, waarbij aanvullende leerstof wordt aangeboden. De hoofdstukken bevatten alle een theoretisch gedeelte, een praktijksituaties en een onderdeel vaardigheden. Bij het ontwikkelen van Interactie in beroepsituaties van de beroepspraktijk van verzorgenden en verpleegkundigen, alsmede van de verschillende leerstijlen van leerlingen.