Inleiding Tot De Toegepaste Automatiseringstechniek + Cd-Rom

Auteur:
A. Drost

  • Nederlands
  • 368 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • augustus 2007

  • Samenvatting

    Deze uitgave is een inleiding in de digitale automatiseringstechnieken voor de Bachelor of Engineering in het Hoger Technisch Onderwijs. Hierin worden de besturingstechnieken in vier verschijningsvormen aan de orde gesteld.