Inleiding in de gezondheidszorg

Auteur:
Marieke van der Burgt

  • Nederlands
  • Bohn Stafleu van Loghum

  • mei 2007

  • Samenvatting

    Inleiding in de gezondheidszorg geeft een helder overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg. Het unieke van dit boek is dat het de gezondheidszorg bekijkt vanuit de dagelijkse beroepspraktijk van de assisterenden. In de hoofdstukken wordt de gezondheidszorg stap voor stap beschreven. Praktijkvoorbeelden laten concreet de plaats en rol van assisterenden zien. Waar nodig krijgen de kwaliteitszorg, de ontwikkelingen, de afspraken en de regels een plaats bij de behandelde onderwerpen. Elk hoofdstuk eindigt met verwijzingen naar relevante websites.Naast een beschrijving van de soorten zorg (eerste- en tweedelijnszorg, informele zorg, complementaire en alternatieve zorg) en de zorgverleners behandelt het boek uitgebreid preventie en voorlichting, patientenrechten en -plichten, gezond blijven (arbo, milieu), financiering van de zorg en gezondheidsbeleid. Aparte hoofdstukken beschrijven het kwaliteitsbeleid en wat moet worden gedaan als er iets (bijna) fout is gegaan.Ook alle voor assisterenden relevante wetten worden in dit boek op een toegankelijke wijze behandeld en toegelicht. Het boek wordt afgesloten met literatuurverwijzingen, een trefwoordenregister en een praktische begrippenlijst.Voor wie?Inleiding in de gezondheidszorg richt zich op assisterenden in de gezondheidszorg en degenen die daarvoor worden opgeleid, maar is ook geschikt voor overige werkenden in de gezondheidszorg.