Inleiding handelsrecht

Auteur:
Ph.H.J.G. van Huizen

  • Nederlands
  • 224 pagina’s

  • Kluwer

  • oktober 2009

  • Samenvatting

    In deze inleiding tot het handelsrecht wordt het handelsrecht in strikte zin besproken: internationale koop, betalingsverkeer, order- en toonderpapieren, documentair accreditief en bankgarantie, verzekeringsrecht alsmede het mededingingsrecht.