Inleding in de anatomie/fysiogie van de mens / druk 2

Inleding in de anatomie/fysiogie van de mens / druk 2

Auteur:
Ludo Gregoire

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv

  • maart 2005

  • Samenvatting

    Bespreekt de bouw van het menselijk lichaam waarbij direct de functie betrokken wordt. De informatie die wordt gegeven is erop gericht om meer inzicht te verkrijgen in de mens als totaliteit. De tien te onderscheiden orgaanstelsels van de mens vinden in deze totaliteit een logische plaats; in module 1 worden ze stapsgewijs gepresenteerd, in module 2 worden zeeen voor een uitvoerig besproken en in module staat de ontwikkeling centraal. Tekst en illustraties in dit boek gaan hand deze samenhang Gevorderd net Anatomie en fysiologie geven fundamentele informatie over de mens, En dus ook over jezelf.