Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak?

Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak?

Auteur:
Raimond Honig

  • Nederlands
  • 158 pagina’s

  • Leonon Media

  • mei 2007

  • Samenvatting

    Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak?In het boek Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak? Bieden de auteurs een helder inzicht in hoe de vorderingen snel, effectief en resultaatgericht kunnen worden geincasseerd. Het boek geeft een goed totaalbeeld van het vakgebied en staat vol praktische tips om slagvaardiger te kunnen incasseren.Tevens komen in dit boek uitgebreid alle aspecten van commumicatie met debiteuren aan bod, vanaf het moment van het aangaan van een overeenkomst tot en met het daadwerkelijke incasseren van de vorderingen. De nadruk in dit boek ligt voornamelijk op het verbeteren van de communicatie met debiteuren, maar ook de juridische aspecten komen uitgebreid aan de orde. Verder geven de auteurs inzicht in de bredere context van credit management en wordt uitgelegd op welke wijze het efficienter uitvoeren van debiteurenbeheer met name kostenbesparend kan werken voor organisaties. Ook wordt specifief ingegaan op de kracht van het onderhandelen, agressiebeheersing en conflicthantering. Kortom, voor iedereen die het belang inziet van professioneel en resultaatgericht incasseren is dit boek een absolute aanrader!