In dei mei nijntje

Auteur:
Dick Bruna

  • Fries
  • 12 pagina’s

  • Uitgeverij Bornmeer

  • december 2007

  • Samenvatting

    it is sneon! wat sil nijntje ris dwaan? sil se nei de boarterstun? of mei omke yn it fleantuch? of boartsje yn ‘e tun? sjoch under de flapkes en untdek wat nijntje allegear sjocht en docht!