ICT in de rechtspraktijk

ICT in de rechtspraktijk

Auteur:
J.J. Dijkstra

  • Nederlands
  • 154 pagina’s

  • Boom Juridische uitgevers

  • juli 2005

  • Samenvatting

    InhoudIn korte tijd is de computer een onmisbaar hulpmiddel voor juristen geworden. Juristen maken veel gebruik van ICT. Via netwerken hebben ze toegang tot wetgeving, wetsgeschiedenis, jurisprudentie, richtlijnen, handboeken en literatuur. De informatie is steeds vaker digitaal beschikbaar en het verwerken van die informatie en het toepassen van juridische kennis gebeuren meestal ook met behulp van de computer. Kortom, bedrijfsjuristen, advocaten, officieren van justitie, juridisch ambtenaren en rechters krijgen in toenemende mate digitale ondersteuning bij hun werk.In dit boek wordt het gebruik van ICT door juristen behandeld. Het gaat daarbij om verwerking van juridische informatie, de toepassing van juridische kennis, nieuwe vormen van juridische dienstverlening en de rechtsvragen die hiermee samenhangen.FormuleElk deel geeft met schema’s, vragen, kernbegrippen en voorbeelden de student snel toegang tot de praktische toepassing van kennis in de rechtspraktijk.DoelgroepDe Praktijkvaardigheden zijn bestemd voor studenten die een opleiding volgen in het hoger juridische onderwijs.AuteursJaap Dijkstra en Kees de Vey Mestdagh doceren Recht&ICT aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en zijn verantwoordelijk voor de opzet van de gelijknamige bachelor- en masteropleiding.