Icf Nederlandse Vertaling Van De International Classification Of Functioning, Disability And Health + Cd-Rom

Auteur:
nvt

  • Nederlands
  • 294 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • juli 2007

  • Samenvatting

    De ICF, in een eerdere ontwikkelfase bekend als ICIDH, is een raamwerk van WHO-classificaties dat een gestandaardiseerd begrippenapparaat biedt voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden. De ICF stelt onder meer de zorgverlener in staat verbonden begrippen in een gemeenschappelijke standaardtaal vast te leggen en binnen en buiten de gezondheidszorg eenduidig hierover te communiceren. Het systeem is bedoeld voor brede toepassing in de gezondheidszorg en daarbuiten, zoals in de wereld van het onderwijs, de arbeid en de sociale zekerheid. Toepassingen van de ICF zijn ook bekend op de terreinen van wetgeving, beleid, enquetes en statistiek. De ICF ordent de aspecten van het menselijk functioneren die een verband met een gezondheidsprobleem kunnen hebben en definieert verscheidene met gezondheid samenhangende componenten. Het is complementair met de Internationale Classificatie van Ziekten: een ICD-10 voorziet in termen voor het beschrijven van het menselijk functioneren vanuit uiteenlopende perspectieven. Het boek omvat vier classificaties, een inleiding, diverse bijlagen en een alfabetische index, die u helpt bij uiteenlopende toepassingen van de ICF.Voor wie?De ICF is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met het classificeren van menselijk functioneren.