Humanisme

Humanisme

Auteur:
Bert Gasenbeek

  • Nederlands
  • 140 pagina’s

  • Kok

  • maart 2009

  • Samenvatting

    Het humanisme is ‘een wereldbeschouwing die voor alles de menselijk waardigheid, de vrijheid en de waarde der persoonlijkheid wil hoog houden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijke god niet als premisse stelt’ (Van Dale). In het humanisme wordt het menselijke, het mens-zijn centraal gesteld en niet zozeer een god of een goddelijke wereld. Meer informatie over de geschiedenis en betekenis van deze stroming vindt u in deze uitgave.