Hulpverlening Aan Zorgende Familieleden

Hulpverlening Aan Zorgende Familieleden

Auteur:
Huub Buijssen

  • Nederlands
  • 128 pagina’s

  • Uitgeverij Boom

  • oktober 1998

  • Samenvatting

    Onze samenleving is zorgzamer dan ooit. Nog nooit wer door zoveel mensen aan hulpbehoevende familieleden zorg geboden; deze informele vorm van zorg (de zogenaamde mantelzorg) is momenteel vele malen groter dan de hulp van professionele hulpverleners. De hulpverle,”ig aan familieleden is vaak veeleisend. Voor veel mantelzorgers wordt de zorg in de loop van delijd zo zwaar dat men zelf klachten krijgt en hulp nodig heeft.”t boek schetst de problemen en zorgen waarmee veel ntelzorgers worstelen. Het bevat aanwijzingen voor de professionele hulpverlening voor een tijdige signalering van hun behoeften. Het reikt bovendien methodenantelzorgers, die in de problemen dreigen te raken, deskundig te helpen.Het boek is bestemd voor huisartsen, (wijk)verpleegkunigen, gezinsverzorgenden, maatschappelijk werkenden, sychologen, pastoraal werkers en andere hulpverleners ie in hun werk in contact komen met mantelzorgers.