HRM voor de lijnmanager

HRM voor de lijnmanager

Auteur:
Erik van Soest

  • Nederlands
  • 214 pagina’s

  • Boom Lemma uitgevers

  • september 2009

  • Samenvatting

    Neem een willekeurig boek over Human Resource Management (HRM), en de kans is groot dat u geconfronteerd wordt met een enorm dikke ‘pil’ of met zeer specifieke, gedetailleerde informatie over het onderwerp. Dat is prachtig wanneer HRM uw specifieke werkterrein of opleiding betreft, maar niet wanneer u als (toekomstig) lijnmanager de kern van HRM wilt doorgronden. Kenmerkend voor dit boek is dat het zich beperkt tot de essentie van HRM. Het behandelt vrijwel uitsluitend die HRM-onderwerpen die voor een ‘doorsnee’ lijnmanager relevant zijn. Het tweede kenmerk van dit boek is dat HRM belicht wordt vanuit het werken met concrete personeelsdoelen. Het is opmerkelijk dat vrijwel elke organisatie werkt met organisatiedoelen en strategieen, maar niet met (daarvan afgeleide) specifieke personeelsdoelen die bepalend zijn voor de inzet van personeelsinstrumenten. In dit boek wordt daar juist sterk de nadruk op gelegd, uiteraard gecomplementeerd met bruikbare modellen en methoden.In deze herziene versie zijn diverse onderwerpen geactualiseerd en enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de invalshoek performance management, waarmee benadrukt wordt dat HRM eigenlijk niets anders is dan een specifieke, op personeel gerichte vorm van bedrijfsvoering!