Horizontaal organiseren

Horizontaal organiseren

  • Nederlands
  • Vakmedianet Management B.V.

  • maart 2013

  • Samenvatting

    Nu de 21e eeuw echt is begonnen, zien we dat de systemen waar we al lang mee werken op dramatische wijze vastlopen: het fi nancieel systeem, de kennis- en informatieuitwisseling, de media, de manier waarop we de wetenschap sturen, en zelfs de manier waarop we de democratie hebben ingericht. Ook op organisatieniveau gaat er veel mis. In een team weet links vaak niet wat rechts doet, processen sluiten niet op elkaar aan en de wachttijden zijn langer dan nodig. ‘We zijn hier te verkokerd’ klinkt het dan, gevolgd door de roep om verbetering van organisatieprestaties en ingrepen in de operationele processen. Maar dat is volgens de auteurs van dit boek eenvoudiger gezegd dan gedaan: oude bedrijfskundige opvattingen zoals hierarchie-, specialisatie- en positiedenken staan in de weg. Ook de belonings- en besturingssystemen werken meestal niet mee, om maar niet te spreken over de blinde vlek van veel managers voor het intervenieren in de samenwerking en de sociale dynamiek tussen mensen. Om al deze problemen het hoofd te bieden is dan ook meer nodig dan een simpele set structuur- of procesingrepen. Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang intervenieren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie. Renco Bakker en Teun Hardjono leggen in dit boek verbanden tussen onderwerpen als functiedenken, procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, Six Sigma, lean management, verkokering, horizontalisering, sociale dynamiek en dienend leiderschap. Ze laten zien wat proces gericht werken kan opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geintegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming. Renco Bakker is oprichter en eigenaar van BPMConsult. Dit adviesbureau adviseert publieke en private organisaties hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren door het uitdenken en versterken van werkprocessen. Teun Hardjono is directeur van CSR Academy, een organisatie die zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Certifi catie aan de Rotterdam School of Management Erasmus University.