Hoofstukken sociaal recht / arbeidsrecht 2012

Hoofstukken sociaal recht  / arbeidsrecht 2012

Auteur:
Loonstra

  • Nederlands
  • 313 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • december 2011

  • Samenvatting

    In de 21e editie van Hoofdstukken Sociaal Recht wordt vooral (zeer) nieuwe wetgeving aangestipt of behandeld (bijvoorbeeld de nieuwe vakantiewetgeving, de zeearbeidsovereenkomst, wetsvoorstel afschaffing ambtenarenrecht) Daarnaast zijn recent gewezen arresten van de Hoge Raad verwerkt.Per hoofdstuk wordt een deelgebied van het vak bondig maar volledig uiteengezet, met verwerking van de meest recente ontwikkelingen. Ieder hoofdstuk wordt met een begrippenlijst, open vragen en meerkeuzevragen afgesloten. Op deze wijze wordt het je mogelijk gemaakt, de stof geheel zelfstandig (en met plezier) te bestuderen.Na bestudering van Hoofdstukken Sociaal Recht ben je in staat allerlei arbeidsrechtelijke problemen die zich in een onderneming aandienen, te herkennen en in beginsel op te lossen. Op de bijbehorende site staat veel extra materiaal zoals actuele rechtspraak en casussen.