Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht

Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht

  • Nederlands
  • 485 pagina’s

  • Kluwer

  • november 2010

  • Samenvatting

    Deze achtste, ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van het ruimtelijk bestuursrecht. Naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening omvat het ook de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het bijzonder de Wabo, maar ook de onlangs in werking getreden Crisis- en herstelwet, hebben de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht aanzienlijk veranderd.