Hitlers buitenlandse vrijwilligers

Hitlers buitenlandse vrijwilligers

Auteur:
Christopher Ailsby

  • Nederlands
  • 192 pagina’s

  • Deltas Centrale uitgeverij

  • oktober 2011

  • Samenvatting

    De massale inlijving van buitenlandse vrijwilligers in het Duitse leger is waarschijnlijk een van de meest controversiele thema’s van de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting twee miljoen mensen gingen in op de oproep van de Fuhrer om over te lopen en te strijden onder de swastika. In Frankrijk, Belgie en Nederland maar ook verder weg in Scandinavie en zelfs in India richtten de nazi’s complete divisies op met vreemde strijdkrachten. Enkele van deze eenheden groeiden zelfs uit tot elitetroepen, zoals de SS-divisie Wiking. Dit boek vertelt het verhaal van al degenen die vrijwillig voor Adolf Hitler kozen. Christopher Ailsby onderzoekt wat deze mensen dreef om in dienst te treden van de vijand. Elke nationaliteit of etnische groep die troepen leverde aan de Duitse legers wordt apart beschreven. Bovendien wordt in detail uitgelegd hoe deze vrijwilligers werden gerekruteerd en hoe ze door de Wehrmacht en de Waffen-SS werden opgeleid en geindoctrineerd. Het laatste hoofdstuk gaat dieper in op de verschillende lotsbestemmingen die de vreemdelingentroepen kenden na de geallieerde overwinning in 1945.