Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen

Auteur:
Louis A.M. van den Bercken

  • Nederlands
  • 184 pagina’s

  • Uitgeverij Ankh-Hermes

  • oktober 1996

  • Samenvatting

    HILDEGARD VON BINGEN Haar leven, mystiek, muziek en geneeswijzenHildegard von Bingen (1098-1179) is een van de opmerkelijkste vrouwen uit de Middeleeuwen. Als non in de orde van Benedictus is zij de eerste Duitse vrouwelijke arts van betekenis. Vanwege haar wijsheid geeft zij politieke raad aan pausen en vorsten. Maar ook het volk vergeet zij niet. Ze geneest met metalen, edelstenen, kruiden, gebed en door middel van handoplegging. Dit boek geeft een beeld van Hildegards leven en werk. Haar visie op natuurlijke geneeswijzen en de plaats van de mens in de kosmos is zeer actueel. In talrijke visioenen schouwt zij de verlossende Christus als de nieuwe Adam, de kosmische mens. Haar prachtige middeleeuwse muziek ook wel ‘hemelse muziek’ genoemd voert terug op de oerklanken van de klankletters uit het scheppingsmoment. Klanken die ook de letters van de onuitsprekelijke naam in de kabbala vormen. Mens, aarde en kosmos ziet zij als een mystiek geheel. Man en vrouw als twee-eenheid worden onscheidbaar als zij geestelijk en fysiek deelhebben aan elkaar. Hiermee motiveert zij de ondeelbaarheid van het huwelijk. Voor eenieder die inzicht wil krijgen in de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving vormen haar denkbeelden verrassende boodschappen voor de mens van vandaag.