Het zesde zintuig

Het zesde zintuig

Auteur:
H. Courteney

  • Nederlands
  • 263 pagina’s

  • Deltas Centrale uitgeverij

  • september 2006

  • Samenvatting

    Bijzondere verhalen, ervaringen en wetenschappelijke bevindingen die het bestaan van het zesde zintuig verklaren.Voor eenieder die gefascineerd is door het leven na de dood, goeroes, mirakels of paranormale communicatie, levert dit boek het bewijs dat het zesde zintuig echt bestaat. In 1998 had journaliste Hazel Courteney een bijna-doodervaring, die ertoe leidde dat ze paranormale gaven kreeg. In dit boek wil ze achterhalen hoe ze aan die krachten is gekomen, en tegelijkertijd bewijzen dat er wel degelijk zoiets bestaat als het zesde zintuig. Hazel Courteney neemt deel aan de Afterlife Experiments van professor Gary Schwartz en leert dat het bewustzijn de fysieke dood overleeft. Ze gaat te rade bij een professor in de psychiatrie, Stanislav Grof, die haar het verschil uitlegt tussen spirituele crises en psychosen. Ook zoekt ze het verband tussen de verhalen van verschillende mensen die een spirituele crisis hebben doorgemaakt. Ze ontmoet op haar reis ‘mirakelgoeroes’ en verneemt van gerenommeerde wetenschappers wat verlichte personen precies zo uniek maakt. Verder brengt haar reis haar bij biofysicus Harry Oldfield, die het bewijs levert dat er zoiets bestaat als energievelden van geesten, en bij de gerenommeerde bioloog Rupert Sheldrake, die een wetenschappelijke verklaring geeft voor mirakels. Een intrigerend boek dat ons een beter inzicht geeft in heden, verleden en toekomst.