Het Was Toch Een Mooi Leven

Het Was Toch Een Mooi Leven

Auteur:
P. Polspoel

  • Nederlands
  • 118 pagina’s

  • Uitgeverij Ten Have

  • maart 2008

  • Samenvatting

    ‘De dood hoort gewoonweg bij de hoge ouderdom,’ is een wijdverbreide opvatting. Rouw van achterblijvende ouderen wordt daarom vaak onderschat. Die ouderen rouwen juist heel intens, omdat ze er dan na een lang gedeeld leven alleen voor staan en weinig toekomstperspectief meer hebben. Dit boek gaat over de rouwverwerking bij zulke oude mensen. Als de partner – vaak de enige emotionele bondgenoot – door de dood wegvalt, wordt de nabestaande in uitzichtloze rouw gedompeld. Arthur Polspoel geeft inzicht in de belevingswereld van die kwetsbare ouderen en zoekt naar aanknopingspunten om hen bij te staan. Een waardevol hulpmiddel voor rouwende ouderen en voor hun kinderen, vrienden, kennissen en werkers in de ouderenzorg.