Het verhaal van het kind

Het verhaal van het kind

Auteur:
Jacqueline L.N. Hendriksen

  • Nederlands
  • 206 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • februari 2011

  • Samenvatting

    ‘Een boek dat iedereen die met kinderen werkt, moet lezen!’ Verrassend is dit commentaar van een basisschoolleerkracht op Het verhaal van het kind allerminst: dit toegankelijk geschreven boek heeft zich de afgelopen jaren immers bewezen als een rijke informatiebron voor leerkrachten en studenten die meer willen weten over de ontwikkeling bij kinderen.Vijf verhalen van kinderenHet verhaal van het kind is een algemeen basisboek ontwikkelingspsychologie dat uw studenten een handreiking biedt om aan de slag te gaan met hun eigen leervragen. Vragen over het hoe en waarom van de ontwikkeling bij kinderen, over de invloed van de omgeving en over de rol van de leerkracht. Het boek volgt vijf kinderen, ieder met een verhaal over zichzelf in relatie tot zijn omgeving. De verhalen laten zien hoe kinderen van verschillende leeftijden zich ontwikkelen, hoe ze dingen leren en waarom ze reageren zoals ze reageren. Per verhaal komen diverse deelaspecten van de ontwikkelingspsychologie naar voren, zoals rijping, motoriek, emotie, identiteit, cognitie, taal, socialisatie en moraliteit.Nieuw in de tweede drukHet boek plaatst de vijf verhalen in een theoretisch perspectief. De student krijgt een beschrijving van de visie op kinderen door de eeuwen heen en van ontwikkelingspsychologische theorieen van diverse deskundigen. Vernieuwend in deze tweede druk is de ruime aandacht voor de ontwikkeling van de hersenen. Stapsgewijs komen alle stadia in de groei van de hersenen, van baby tot puber, aan bod. Eveneens nieuw is een beschouwing over de invloed van de virtuele wereld. Duidelijk wordt dat computers en televisie mede bepalend zijn voor de manier waarop kinderen zich ontwikkelen.De student die de gedachtewereld van kinderen wil doorgronden, heeft aan dit boek een uitstekende leidraad. Door de heldere opbouw kan hij elke leeftijdsperiode afzonderlijk bestuderen en desgewenst kiezen voor theoretische verdieping.