Het Strategieboek

Het Strategieboek

Auteur:
Berenschot

  • Nederlands
  • 156 pagina’s

  • Academic Service

  • mei 2004

  • Samenvatting

    Alle ondernemingen erkennen het belang van strategievorming en strategie-implementatie, maar vaak blijkt dat strategievorming een moeizaam proces is en dat het daarop volgende traject van implementatie van de gekozen strategie moeilijker en langzamer verloopt dan was voorzien. De ervaring leert dat de wijze waarop het proces van strategievorming is georganiseerd een belangrijke succesfactor is. Als dit proces goed is ingericht, ontstaat inzicht, wordt kennis gemobiliseerd en een gemeenschappelijk gevoel voor richting gecreeerd.Berenschot heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld, waarbij strategievorming wordt gezien als een leerproces met vele betrokkenen, door middel van een dialoog worden analyses gemaakt, strategische alternatieven ontwikkeld en uiteindelijk keuzes bepaald.Het Strategieboek beoogt een leidraad te zijn voor het succesvol doorlopen van het proces van strategievorming. Deel 1 bespreekt de stappen van het proces van strategievorming, de verschillende niveaus van strategiebepaling, en de interactie tussen strategie op concernniveau en strategie op business-unitniveau.Deel 2 werkt de processtappen nader uit. Per stap wordt duidelijk aangegeven hoe het proces verloopt, wat de inhoudelijke thema’s in die stap zijn, en wat de valkuilen. Door de beschrijvingen per staploopt een verhaallijn, een case waarin het proces van strategievorming op de voet wordt gevolgd, met nadruk op de wijze waarop het proces wordt opgebouwd, de omgang met analyses, de vorming van visie en de manier waarop uiteindelijk consensus wordt bereikt.Deel 3 biedt alle strategiemodellen, waarbij de kleur van de pagina aangeeft bij welke stap het model kan worden ingezet. Per model worden kort het gebruiksdoel en de waarde aangegeven. Het Strategieboek volgt op Berenschots zeer succesvolle Managementmodellenboek.