Het Sovjetexperiment

Het Sovjetexperiment

Auteur:
Henk Kern

  • Nederlands
  • NRC Handelsblad Academie

  • februari 2010

  • Samenvatting

    Rusland in de moderne tijd maakte een aantal rigoureuze transities door. Van een overwegend agrarisch Tsarenrijk naar een geindustrialiseerde Socialistische heilstaat. Van Stalins totalitaire staat naar de meer open politiek van Chroetsjov. En uiteindelijk van de paranoide Breshnev naar de Perestroika van Gorbatsjov.