Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Overige betrokkenen:
M. Elands

  • Nederlands
  • 159 pagina’s

  • Uitgeverij Boom

  • september 2006

  • Samenvatting

    Op 14 september 2006 keerde het Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG), dat in 1994 was opgeheven, terug in de gelederen van de Koninklijke Landmacht. Het is ondergebracht bij 45 Pantser-infanteriebataljon, de eenheid die ook tijdens vrijwel de gehele periode van de Koude Oorlog nauw met het RIOG was verbonden. Het regiment houdt daarnaast de herinnering levend aan de Troepenmacht in Suriname (TRIS 1957-1975) en aan de inzet van 6 Infanteriebataljon in Nieuw-Guinea (1960-1962). Dit boek beschrijft eveneens de wapenfeiten van het 5e en 8e Regiment Infanterie, waarvan het RIOG de traditie voortzet respectievelijk bewaart, tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indie. Via de voorgangers van deze beide regimenten reikt de geschiedenis van het RIOG zelfs tot in de zestiende eeuw.