Heropvoeding en behandeling / druk 1

Heropvoeding en behandeling / druk 1

Auteur:
G. Dimmendaal

  • Nederlands
  • 333 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • november 1998

  • Samenvatting

    Ik zal nooit meer in cafe’s komen. Wilt u dan vragen of ik weg mag?”, schreef Trientje in 1943 in haar levensverhaal. Ze was wegens “seksueel wangedrag” opgenomen in Huize de Ranitz, een gesloten afdeling voor meisjes met ernstige opvoedings – en gedragsmoeilijkheden. Wat waren dat voor meisjes? Wat waren hun problemen en wat gebeurde er met hen? De auteur vergelijkt voor de periode 1941-1967 de literatuur over probleemkinderen met de praktijk zoals die in 275 pupillendossiers naar voren komt: persoonlijke achtergronden, redenen voor de opnamen, de rol van de ouders, diagnostiek en behandeling in een snel professionaliserende omgeving. Psychiater en psycholoog deden hun intrede; tucht en bevoogding maakten plaats voor een therapeutische benadering. Wat betekende dat voor de pupillen? Op welke terreinen werd winst geboekt en op welke gebieden kunnen we in termen van verlies spreken? Her opvoeding en behandeling is een vlot geschreven boek dat niet alleen historici zal boeien, maar iedereen die betrokken was of is bij jeugdzorg: maatschappelijk werkers, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, kinderrechters, opvoedkundigen, groepswerkers en (oud-)pupillen.