Help, mijn kat doet ‘het’ naast de bak!

Auteur:
Nynke Endenburg

  • Nederlands
  • 64 pagina’s

  • Welzo Media Productions

  • 4

  • maart 2000

  • Samenvatting

    Omdat de kat zo’n gewild huisdier is, neemt ook de behoefte aan informatie toe. Steeds vaker rijzen er vragen over verzorging, voeding, gezondheid en gedrag. Over het gedrag van katten zijn relatief weinig boeken verschenen. Pas sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt er intensief onderzoek naar kattengedrag gedaan. Er komen dan ook regelmatig nieuwe feiten aan het licht waardoor bestaande boeken over dit onderwerp snel achterhaald raken.Dit boek wil voorzien in de groeiende behoefte aan informatie over gedragsproblemen bij katten. Het eerste deel gaat in op het natuurlijke gedrag en de opvoeding van een kat. In het tweede deel komen specifieke gedragsproblemen aan de worden en worden oplossingen aangereikt.