Handelen bij grensoverschrijdend gedrag

Handelen bij grensoverschrijdend gedrag

Auteur:
Nele Zeven

  • Nederlands
  • Edu-Actief

  • maart 2014

  • Samenvatting

    Deze beroepstaak gaat over grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan in allerlei werksituaties voorkomen. In de cursus leren de studenten wat met grensoverschrijdend gedrag wordt bedoeld en hoe ze het kunnen herkennen en voorkomen. Verder wordt er aandacht besteed aan manieren van omgaan met ongewenst gedrag. De studenten maken een PowerPoint-presentatie over grensoverschrijdend gedrag.Bij het project gaan de studenten een nieuwsflits maken over pesten. Bij de Factor-E leren de studenten welk gedrag ze van een ander wel en niet willen of kunnen accepteren. Toetsbare producten: PowerPoint-presentatie en een nieuwsflits.Deze beroepstaak bevat de volgende onderdelen:- Cursus- Project- BPV (online).