Handboek wijsbegeerte

Auteur:
A. Braeckman

  • Nederlands
  • 315 pagina’s

  • Lannoo

  • december 2007

  • Samenvatting

    Dit handboek wil een inleiding in de wijsbegeerte bieden. Het is in de eerste plaats bedoeld voor studenten uit de humane wetenschappen. Maar eigenlijk kan deze inleiding dienstig zijn voor iedereen die een eerste, grondige kennismaking wil met de filosofie zelf. Hiertoe gaat dit handboek chronologisch te werk. Wijsbegeerte is immers geen recente uitvinding, maar berust op een traditie van vele eeuwen. Op een bepaalde manier blijven Plato en Kant, Aristoteles en Spinoza evenzeer in de discussie betrokken als Derrida, Lyotard of Taylor. De tekst van dit handboek is gegroeid uit de bundeling van de jarenlange ervaring van de auteurs met beginnende studenten.