Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn

Auteur:
L. Korevaar

  • Nederlands
  • 391 pagina’s

  • Coutinho

  • april 2011

  • Samenvatting

    Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn helpt zorg- of hulpverleners de competenties te verwerven die nodig zijn om te werken met rehabilitatie. Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 worden algemene concepten besproken, zoals herstel, verschillende rehabilitatiestromingen en maatschappelijke steun. Deel 2 gaat over de toepassing van rehabilitatietechniek op de verschillende doelterreinen: wonen, werken, leren en sociale contacten. Deel 3 beschrijft de toepassing bij specifieke doelgroepen, zoals mensen met een verslaving, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme, en dak- en thuislozen, jongeren en ouderen. Elk hoofdstuk sluit af met studieactiviteiten.