Handboek Psychosomatiek

Handboek Psychosomatiek

Auteur:
K. Meijer

  • Nederlands
  • 256 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • september 2004

  • Samenvatting

    Stress, hoofdpijn, rugpijn, hyperventialtie, vermoeidheid, burnout, rsi. Wat zijn psychosomatische klachten en hoe herken je ze? Wat betekenen deze klachten? Wat zijn effectieve gespreksmethoden? Welke lichaamsgerichte oefeningen zijn bruikbaar? Bestaat er een behandelmodel? Wat maakt werken met clienten met psychosomatische klachten zo lastig.Dit boek biedt een brede inleiding in de psychosomatiek. Het geeft een overzicht van psychotherapeutische en lichaamsgerichte theorieen, diagnostiek en behandelmethoden en combineert deze tot een integraal behandelmodel.In dit boek komen aan de orde: hoe klachten ontstaan en in stand blijven in klachtcirkels; hoe mensen ermee omgaan; welke betekenissen en functies klachten hebben; hoe klachten worden geetiketteerd; welke signalen zij kunnen geven; welke indelingen, theorieen en verklaringsmodellen er zijn voor deze klachten; hoe zij worden gediagnosticeerd en welke behandeldoelen mogelijk zijn.Gepresenteerd worden een diagnostisch model en een behandelmodel, bestaande uit acht methoden van gespreksvoering: werken aan gedrag, werken aan psychosociaal en ziekte-inzicht, werken met metaforen, verliesverwerking, werken aan een gedragsalternatief, werken met paradoxen en met het systeem. Aan de orde komen de registratieopdracht, klachtdialogen, RET, NLP, suggesties, ankers en keuzestoelen. Ingegaan wordt op de klacht als symptoom, lek, ventiel, signaal, rode lamp, redder, bondgenoot, boodschap, macht, appel om hulp en ziektewinst.Daarnaast worden lichaamsgerichte methoden beschreven: werken met lichaamsbewustzijn, met klachtprovocatie en ontlading, met grounding, ademhaling, ontspanning en “ki”. De gespreksmethoden en lichaamsoefeningen zijn gedetailleerd uitgewerkt en in handleidingen samengevat.Tot slot zijn de meest effectieve methoden gecombineerd tot een Integraal Model van Psychosomatische Hulpverlening. Dit model wordt geillustreerd in een praktijkvoorbeeld.Trefwoorden: psychosomatiek, psychotherapie, psychologie