Handboek Neuropsychologie

Auteur:
G. Vingerhoets

  • Nederlands
  • 380 pagina’s

  • Uitgeverij Acco

  • april 1998

  • Samenvatting

    Dit handboek slaat een brug tussen beide disciplines. Na de inleidende hoofdstukken over neuroanatomie en zintuigluike neurofysiologie, worden de neuropsychologische inzichten omtrent cognitieve functies – aandacht, geheugen, taal en spraak, spatieel en emotioneel gedrag, executieve functies, motoriek en apraxie – en hun cerebrale lokalisatie verduidelijkt en toegelicht. Ruime aandacht gaat naar de klinische manifestaties van elke functie, die worden toegelicht met gevalsbeschrijvingen, taalstalen en voorbeelden uit de praktijk.