Handboek digitale fotografie & beeldbewerking

Handboek digitale fotografie & beeldbewerking

Auteur:
Frans Barten

  • Nederlands
  • 736 pagina’s

  • Focus Publishing B.V.

  • november 2010

  • Samenvatting

    Kennis van de camera is voor de huidige fotograaf niet meer voldoende om tot een goed eindresultaat te komen. Dit boek behandelt daarom het hele werkproces van de digitale fotograaf. Van de opname tot een hoogwaardig eindresultaat voor exposities, glossy magazines, het web en het eigen archief.Fotografiedocent/vakfotograaf Frans Barten neemt de lezer mee langs alle stadia die bepalend zijn voor de kwaliteit van een digitale foto. Hij legt in heldere bewoordingen uit wat digitale fotografie is en besteedt uitgebreid aandacht aan de theoretische achtergronden van het medium omdat de kwaliteit van de fotografie ervan profiteert als de fotograaf weet waarom hij een bepaalde handeling moet uitvoeren. Daarna behandelt hij de instelmogelijkheden van de digitale camera, waarbij steeds naar de ideale instelling voor elk fotografisch onderwerp wordt gestreefd. Er is uitgebreid aandacht voor het beeldbewerkingstraject, waarin het beheren en bewerken van RAW-bestanden aan de orde komt en alle voor de fotograaf relevante handelingen in Adobe Photoshop duidelijk worden uitgelegd. Deze handelingen kunnen door de lezer worden nagespeeld aan de hand van projecten met foto’s die vanaf de Focus-site te downloaden zijn. Daardoor wordt er snel een diepgaand inzicht geboden in de manier waarop een professional beeldbewerking inzet. De lezer kan daarna meteen de opgedane kennis gebruiken in zijn eigen projecten.Om de beeldbewerking goed te kunnen toepassen, is ervoor gezorgd dat de voorbeelden niet gebonden zijn aan de laatste versies van beeldbewerkings-software. De nadruk ligt op universele gereedschappen die al enkele jaren in de programma’s zijn ingebouwd. Wel een flinke stap in kwaliteitsverbetering binnen het werkproces, is het RAW-formaat en de programma’s die het kunnen verwerken, zoals Adobe Lightroom en Apple Aperture. Vandaar dat daaraan ruim aandacht wordt besteed.Het boek is als volgt ingedeeld:1-2-3-4 A. De theorie van de digitale foto5-6-7-8-9-10 B. De workflow in de praktijk, van camera tot en met output11-12-13 C. De digitale doka en trajecten voor fotobewerking