Handboek depressieve stoornissen / druk 1

Handboek depressieve stoornissen / druk 1

Auteur:
dr. J. Huyser

  • Nederlands
  • 401 pagina’s

  • Tijdstroom

  • juni 2008

  • Samenvatting

    Het Handboek depressieve stoornissen is een praktijkgericht boek bestemd voor een brede doelgroep van professionals die betrokken is bij de behandeling van de depressie zowel in Nederland als in Vlaanderen. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen, behandelprotocollen, best practices en recent onderzoek.Het handboek is relevant voor zowel de eerste als de tweede en derde lijn. Tevens wordt aandacht besteed aan de verpleegkundige en aktherapeutische inbreng bij de behandeling van depressie. De redactie heeft bij de opzet van dit handboek een logisch samenhangende inhoud met zo min mogelijk overlap nagestreefd, waarbij theoretische en praktische aspecten evenwichtig naast elkaar worden belicht.