Grondslagen van het management-hoofdboek

Grondslagen van het management-hoofdboek

Auteur:
Nvt.

  • Nederlands
  • 566 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • februari 2011

  • Samenvatting

    Grondslagen van het management biedt al jarenlang een brede kennismaking met het vakgebied Management. Door de brede opzet en de toegankelijkheid van de stof is Grondslagen van het management geschikt voor gebruik in de propedeuse en hoofdfase van diverse bachelors- en mastersopleidingen in het hoger onderwijs.In deze vijfde druk is een groter aantal actuele praktijkvoorbeelden opgenomen om de theorie dichter bij de student te brengen. Daartoe zijn er wederom recente artikelen van gerenommeerde kranten en tijdschriften opgenomen. Actuele managementcases beschrijven hoe de theorie in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht. Discussievragen in het boek en gevarieerde vragen en cases in het werkboek bieden de student volop mogelijkheden op een aantrekkelijke manier te oefenen met de leerstof.Het werkboek is uitgebreid en bevat meer dan 60 cases, waarvan drie complexe cases per hoofdstuk en een groot aantal kleinere en eenvoudige cases per hoofdstuk. Daarnaast zijn er 100 inzichtvragen en uitwerkingen toegevoegd. Verder bevat het werkboek veel meerkeuzevragen en open vragen per hoofdstuk.Grondslagen van het management bestaat uit vijf delen:- Management en maatschappij- Koersbepaling en de lerende organisatie- Organisatieopbouw en taakverdeling- Mensen in organisaties- Sturing van het dagelijks werkOp de bijbehorende website is ondersteunend materiaal te vinden. Deze uitgave is ook als Engelstalige editie beschikbaar: Management, An Evidence Based-Approach.